Refraksiyon Kusurları ve Refraksiyon Kusurlarının Cerrahi Tedavisi

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi değişik refraksiyon kusurları görme kalitesinde azalmaya yol açarlar.