Kornea Hastalıkları ve Tedavisi

Kornea gözün renkli kısmının önünü kaplayan saat camı gibi saydam bir tabakadır. Kliniğimizde korneada gelişen çok çeşitli hastalıkların ve yaralanmaların tanı ve tedavisi mümkündür. Kornea hastalıklarının tedavisi ilaç, kontakt lens, laser veya cerrahi ile en uygun olacak şekilde planlanır.

Kornea bir cam gibi düzgün ve saydam olmasının yanında güçlü ve dayanıklı olduğu için göze iki şekilde yardımcı olur:
• Bir kalkan gibi gözün iç kısımlarını mikrop, toz ve zarar verici maddelere karşı korur. Bu görevini göz kapakları, göz yuvası, gözyaşı ve sklera (gözün beyaz kısmı) ile paylaşır.
• Bir pencere gibi ışınların göze giriş yeridir ve gözün tüm kırıcılığının %65-75’ini sağlayarak katkıda bulunur. Ayrıca UV ışınlarının bir kısmını filtre eder.

Kornea Muayene Yöntemleri

Göz hekimi olmayan bir kişi lokal ışık ile kornea saydamlığını, yüzeyinin parlaklığını, kornea yaralanmalarını, pamuk bir çubuk yardımı ile kornea duyarlığını değerlendirebilir. Göz hekimleri kornea morfolojisi ve fonksiyonunu değerlendirmek için bazı cihazlar kullanırlar;

Biyomikroskopi: Kornea ve ön segmente ait diğer yapıların binoküler olarak incelenmesine yarar. Değişik kalınlıktaki ışık demetleri farklıaçılardan gönderilerek biyomikroskobun büyütmesi sağlanır ve kornea incelenebilir. Rutin olarak en sık kullanılan muayene yöntemidir.

Keratometri: Korneanın kırma gücünün ölçülmesidir. Kontakt lens ve göz içi lens implantasyonu uygulaması öncesinde kullanılır.

Topografi: Korneanın ön yüzünün topografik analizinde kullanılır.

Pakimetri: Kornea kalınlığının ölçümüdür.

Speküler mikroskopi: Endotel hücre sayısı ve yapısını gösterir.

Esteziometri: Kornea duyarlılığının değerlendirilmesine yarar.

Korneanın boyanarak muayenesi: Kornea yüzeyindeki kusurlar “floresseine ve rose bengal” solüsyonu ile görülebilir.