Lazer ve Göz İçi Lens

Refraktif Cerrahi olarak da bilinir. Kornea gözün en ön kısmında yeralan saydam bir tabakadır ve göze ulaşan ışınların retina tabakası üzerine odaklanmasında görev alır. Kornea tabakası veya göz küresinin şeklindeki bozukluklar nedeni ile göze giren ışınlar retina tabakası üzerine keskin bir şekilde odaklanamazsa oluşan görüntü bulanık olacaktır. Gözün odaklama gücündeki bu bozukluklara kırma kusurları adı verilir ve üç temel kırma kusuru vardır. Bunlar miyopi, hipermetropi ve astigmatizmadır. Miyopisi olan kişiler uzaktaki cisimleri, hipermetropisi olan kişiler ise yakındaki cisimleri net olarak göremezler.Astigmatizmada ise kornea tabakası veya göz merceğindeki düzensizlikler nedeni ile cisimlerin görüntülerinde düzensizlik ve gölgelenmeler oluşur. Astigmatizma yalnız başına ya da miyopi veya hipermetropi ile beraber bulunabilir. Gözlük camları veya kontakt lensler ile kırma kusurları düzeltilebilir. Işığın kırılarak odaklanmasına refraksiyon denir ve kırma kusurlarının düzeltilmesine yönelik cerrahi işlemler refraktif cerrahi olarak adlandırılır.

LASIK Nedir ?

LASIK kişinin gözlük veya kontakt lenslere bağımlılığını azaltmak amacıyla uygulanan cerrahi bir işlemdir ve adını Laser-ASsisted In SituKeratomileusis (laser yardımı ile korneanın şekillendirilmesi) tanımlamasının başharflerinden alır. LASIK yönteminde gözün saat camı gibi ön kısmını kaplayan saydam kornea tabakası excimer laser ile mevcut kırma kusurunu ortadan kaldıracak şekilde kalıcı olarak yeniden şekillendirilir. LASIK cerrahisi 1990’lı yılların ortalarından bugüne kadar 8 milyondan fazla göze başarıyla uygulanmıştır.

Excimer laser cihazı 193nm dalga boyunda ultraviyole laser ışını kullanarak kornea tabakasını 0.25 mikron hassasiyetle şekillendirme yeteneğine sahiptir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda LASIK yöntemi miyopi tedavisinde – 12 diyoptriye kadar, hipermetropi tedavisinde + 6 diyoptriye kadar ve astigmatizma tedavisinde ise 6 diyoptriye kadar güvenli bulunmuştur. Bununla beraber her kişinin kendi göz yapısına bağlı olarak tedavi edilebilecek maksimum kırma kusuru derecesi farklıdır. Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi’nde excimer laser tedavisi kendi sınıfının en yeni ve en gelişmiş cihazı olan Wavelight Allegretto Wave ile uygulanmaktadır.

INTRALASE – Bıçaksız LASIK

Klasik LASIK cerrahisinde mikrokeratom adı verilen cihaz metal bir bıçak yardımı ile kornea tabakasında flep adı verilen ince tabakayı oluşturur. Intralease yakın zamanda geliştirilmiş olan ve flep tabakasının oluşturulmasında bıçak yerine özel bir laserin kullanıldığı yeni bir teknolojidir. Flep tabakasının Intralase ile oluşturulmasını takip eden basamaklar klasik LASIK ile aynıdır.

LASEK

LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) cerrahisi standart LASIK cerrahisinin uygulanamadığı bazı özel durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş daha yeni bir tekniktir. LASIK cerrahisi sırasında mikrokeratom veya Intralase cihazı ile kornea tabakasının yüzeyel kısmını içeren bir flep kesilirken, LASEK tekniğinde sadece kornea tabakasının en üst örtüsü olan epitel tabakası alkol yardımı ile ayrılarak kaldırılır. Kırma kusurunu düzeltmek için laser tedavisi uygulanmasının ardından epitel tabakası tekrar yerine yerleştirilir ve göze takılan özel bir kontakt lens genellikle ameliyattan 4 gün sonra çıkartılır. LASEK yöntemi ağırlıklı olarak LASIK tedavisi için kalınlığı yeterli olmayan ince kornealı kişilerde olmak üzere ayrıca boks, güreş ya da dövüş sporları ile ilgilenen ve gözüne gelebilecek olası bir darbe nedeniyle flep tabakasında ayrılma ve bununla ilgili sorunlar yaşaması ihtimali olan kişilerde tercih edilmektedir.